حراج!

بیان الوحی ۴ (سوره نساء)

توضیحات خلاصه :

بیان الوحی شماره چهار

تفسیر سوره مبارکه نساء

آیت الله جوادی آملی

نوع: CD

نرم افزار (صوتی)

وزن: ۸۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان