حراج!

دوره کامل تفسیر تسنیم

توضیحات خلاصه :

دوره کامل تفسیر تسنیم

از ابتدای قرآن کریم تا آیه ۷۲ سوره اسراء

تألیف: آیت الله جوادی آملی

مجموع ۴۹ جلد تفسیر تسنیم که تاکنون منتشر شده است

وزن: ۶۰ کیلو

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان