اصول امام خمینی

 • تحریر الاصول (دوره چهار جلدی)

  ۲۱۳,۵۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان

  عنوان: تحریر الأصول (دوره چهار جلدی)
  المقرر: آیت الله العظمی الشیخ عبدالله الجوادی الطبری الآملی دام ظله العالی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام حسین الآزادی، احمد الباقریان، یدالله المقدسی، مرتضی الابراهیمی
  ناشر: مرکز نشر اسراء
  زبان: عربی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  چاپ جاری: اول
  شابک: ۹-۵۷-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  وزن(گرم): ۴۰۰۰

 • تحریر الاصول جلد ۱

  ۵۲,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

  عنوان: تحریر الأصول الجزء الأول
  المقرر: آیت الله العظمی الشیخ عبدالله الجوادی الطبری الآملی دام ظله العالی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام حسین الآزادی، احمد الباقریان، یدالله المقدسی، مرتضی الابراهیمی
  ناشر: مرکز نشر اسراء
  زبان: عربی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  چاپ جاری: اول
  شابک: ۱-۵۸-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  تعداد صفحات: ۵۹۲
  وزن(گرم): ۹۹۰

 • تحریر الاصول جلد ۲

  ۵۲,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

  عنوان: تحریر الأصول الجزء الثانی
  المقرر: آیت الله العظمی الشیخ عبدالله الجوادی الطبری الآملی دام ظله العالی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام حسین الآزادی، احمد الباقریان، یدالله المقدسی، مرتضی الابراهیمی
  ناشر: مرکز نشر اسراء
  زبان: عربی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  چاپ جاری: اول
  شابک: ۳-۵۹-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  تعداد صفحات: ۵۹۱
  وزن(گرم): ۱۰۰۰

 • تحریر الاصول جلد ۳

  ۴۵,۵۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

  عنوان: تحریر الأصول الجزء الثالث
  المقرر: آیت الله العظمی الشیخ عبدالله الجوادی الطبری الآملی دام ظله العالی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام حسین الآزادی، احمد الباقریان، یدالله المقدسی، مرتضی الابراهیمی
  ناشر: مرکز نشر اسراء
  زبان: عربی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  چاپ جاری: اول
  شابک: ۹-۶۰-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  تعداد صفحات: ۴۹۵
  وزن(گرم): ۸۶۰

 • تحریر الاصول جلد ۴

  ۶۴,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

  عنوان: تحریر الأصول الجزء الرابع
  المقرر: آیت الله العظمی الشیخ عبدالله الجوادی الطبری الآملی دام ظله العالی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام حسین الآزادی، احمد الباقریان، یدالله المقدسی، محسن الایزدی
  ناشر: مرکز نشر اسراء
  زبان: عربی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  چاپ جاری: اول
  شابک: ۴-۶۵-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  تعداد صفحات: ۷۲۸
  وزن(گرم): ۱۱۶۰