حراج!

بیان الوحی ۳۹ (سوره زمر)

توضیحات خلاصه :

بیان الوحی شماره سی و نه

تفسیر سوره مبارکه زمر

آیت الله جوادی آملی

نوع: CD

نرم افزار (صوتی)

وزن: ۸۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان