حراج!

بیان الوحی ۹ (سوره توبه)

توضیحات خلاصه :

بیان الوحی شماره نه

تفسیر سوره مبارکه توبه

آیت الله جوادی آملی

نوع: CD

نرم افزار (صوتی)

وزن: ۸۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان