حراج!

دوره کامل تفسیر تسنیم

توضیحات خلاصه :

دوره کامل تفسیر تسنیم

از ابتدای قرآن کریم تا پایان آیه ۷۲ سوره مبارکه نحل

تألیف: آیت الله جوادی آملی

مجموع ۴۶ جلد تفسیر تسنیم که تاکنون منتشر شده است

وزن: ۵۴ کیلو

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان