حراج!

دوره کامل تفسیر تسنیم

توضیحات خلاصه :

دوره کامل تفسیر تسنیم

از ابتدای قرآن کریم تا پایان سوره مبارکه نحل

تألیف: آیت الله جوادی آملی

مجموع ۴۷ جلد تفسیر تسنیم که تاکنون منتشر شده است

وزن: ۵۶ کیلو

۱,۶۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان