دوره کامل تفسیر تسنیم

توضیحات خلاصه :

دوره کامل تفسیر تسنیم

از ابتدای قرآن کریم تا آیه ۳۹ سوره اسراء

تألیف: آیت الله جوادی آملی

مجموع ۴۸ جلد تفسیر تسنیم که تاکنون منتشر شده است

وزن: ۵۸ کیلو

۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان