حراج!

دوره کامل تفسیر تسنیم

توضیحات خلاصه :

دوره کامل تفسیر تسنیم

از ابتدای قرآن کریم تا پایان آیه ۲۹ سوره مبارکه نحل

تأليف: آيت الله جوادي آملي

مجموع ۴۵ جلد تفسیر تسنیم که تاکنون منتشر شده است

وزن: ۵۲ کیلو

۱,۱۶۴,۵۰۰ تومان ۹۸۵,۰۰۰ تومان

دوره چهل و پنج جلدی تفسیر تسنیم

پك كامل تفسير تسنيم

مجموعه چهل و پنج جلدی تفسير تسنيم، تألیف حضرت آيت الله جوادي آملي، از ابتداي قرآن تا پایان آیه ۲۹ سوره مبارکه نحل.

معرفی تفسیر تسنیم
تفسير تنها در جايي رخ مي‏نمايد كه حجابي باشد و چون اين حجاب جز بر خويشتن انسانها نيست، اين انسانِ محجوب است كه يك يك اعمال، و تك تك اخلاق او بسان غشاوه‏هاي آهنين سويداي وجودش را مي‏پوشاند؛ آنسان كه انبوه ظلمت يكي پس از ديگري فائق آمده و آيه ظلمات بعضها فوق بعض را مصداق شده، شايسته است با ركوب بر فلك جاريه تفسير او را از حضيض لجج غامره در آورده و به اوج انوار آسماني قرآن رهنمون شد.
از اين رو اولين مفسران حقيقي صحائف الهي، انبياي عظام و اوصياي كرام آنها هستند كه در ضوء هدايت الهي، امتهاي فتاده در جيحون ظلمت را به ساحل نجات هادي بودند و با گستراندن سفره هدايت بساط غوايت را برچيده و حجابهاي انساني را به كناري زدند.
در طول تاريخ اسلام بسيار بودند فرزانگاني كه با استضائه از فروغ وحي و استفاده از گوهر كلام ائمه (عليهم السلام) توانستند راه سعادت را بنمايانند و با كشف غطا از سرا پرده ديدگان قلبها، نمايشي دلپذير ايجاد كنند و مردم را بر كنار اين مائده الهي دعوت كرده و در نهايت، لمعه قرآني بر جانشان بفشانند. گوارايشان باد حشر قرآني و مبارك باد لبيك رحماني.
ياد كنيم از چهره تابناك عرصه تفسير، حضرت آيت الله علاّمه طباطبايي، كه با اثر جاودانه خود زرّين ورقي در دفتر تفسير نهاده، تا هم براي گذشتگان با تكميل و تتميم انديشه‏هايشان فخري باشد و هم براي آيندگان با جهت دادن و افق روشن در جلوي ديدگان آنها نهادن، ذخيره‏اي بوده و بزرگي و عزت بيافريند.
به راستي تفسير الميزان توانست زلال معارف قرآني را در ساغر پيراسته خود بريزد و از خس و خاشاك انديشه‏هاي حيران و توهّمات سرگردان منزّه بدارد تا به كام تشنه‏كامان رسانيده، صفحه زرّين حقيقت را در جان آنان ورق بزند.
الميزان با ارائه مسيري مستقيم و با پيمودن ناهمواريهاي آن طريقي بديع و راهي رفتني در مقابل قرآن‏پژوهان و مفسّران گشوده است. منهجي با بهره‏گيري از ذخائر فراوان عقل صراح و نقل قراح افق روشن قرآن را نمايانده تا ابواب جنان را با آيات فرقان بگشايد. او اكنون طاير جنّتِ لقاي الهي است كه بر شاخسار آيات الهي ثمره معرفت و بهره محبّت مي‏برد. گوارا باد بر او شراب طهور قرآني و پر سرور باد آن نفس رحماني.
اكنون بشارت است آنان را كه بر ساحل هدايت نشسته و تشنه‏كامان حقايق نوين كه برهان فرقاني را در پرتو عرفان قرآني فرا سوي خود مي‏نگرند. اكنون نويد سرور است كساني را كه براي گشودن عرصه‏هاي مختلف اجتماع نااميد كنجي گزيده و يا به سراب انديشه‏هاي واهي پناه برده‏اند.
اكنون چه گواراست سنام معرفت الهي و زلال حقيقت قرآني را در ساغر تفسير تسنيم مشاهده كردن و از دست ساقي جواد نوشيدن. اكنون اين آب زندگاني و رباط حيات انساني است كه از سحاب سمايي و مطر سماوي جاري است.
تفسير «دهاق تسنيم» با خصيصه‏اي تازه و روشي نو كه از ابداعات مؤلّف مفسّر است به خيل عظيم تفاسير قرآني پيوست، ليكن بررسي بلنداي شاهق و دامنه وسيع آن در گرو پرواز در ملكوت معنا و غوص در معارف و غور در ارزشهاي آن است؛ با مروري اجمالي مي‏توان به برخي از شاخصهاي روشن آن اشاره كرد.
يكم: گرچه اين تفسير هم از نظر اسلوب و هم از نظر ساختار اصلي، مشرب تفسيري قيّم «الميزان» را پي مي‏گيرد، ليكن تفاوتهاي چشمگيري در هر دو جهت آن مشاهده مي‏شود:
الف: مؤلّفه اوّلي و اصلي آن اين است كه جز از منظر قرآن به آيات نگريسته نشود و تار و پود همه علوم و دست‏مايه‏هاي مقدّمي آن در نظام فكري قرآن طراحي و معماري شده است و تفسيري قرآني محض عرضه شده است. مصنّف فرزانه آن مبناي حاكميّت مطلقه قرآن بر قرآن و نفي هر نوع حاكميّت و ولايت علمي بر قرآن را همواره مدّ نظر داشته و نور بصر دانسته، با تمام اعتقاد و باور بر اين اسلوب قرآني حركت كرده است و اصرار ورزيدن و طرح هيچ علمي از علوم را مستقّلا ً در كنار وحي پسنديده ندانسته ضمن اينكه ارزشهاي دانشي را فروغ روشن وحي منوّر كرده تا هم شمس مضي‏ء وحي نمايانده شود و هم قمر منير ساير علوم كه در پرتو وحي ضوئي يافته‏اند را به رخ بكشاند. از اين رهگذر قالبهاي فقهي، كلامي، عرفاني و حكمي آن از قلب قرآني بهره دارد و هرگز نه تنها محدوده‏هاي تنگ اين علوم وسعت درياي معارف آيات الهي را تحديد نكرده، بلكه خود نيز از اين قلزم فسيح وسعت يافته و صِبغه قرآني گرفته است.

ب: جامع‏نگري قرآن در همه عرصه‏هاي انساني حقيقت بارز ديگري است كه در اين تفسير به گونه‏اي شفاف نمايانده شده است. هنر قرآن نه تنها اين است كه قداست ارتباط عبد با مولا را در ميدان عبادت ترسيم مي‏كند، بلكه مي‏خواهد تمامي روابط انساني را عبادي كرده و عبوديت محضه را بر سراسر وجود انساني حاكم گرداند و اين جز با نفوذ آيات در زنجيره‏هاي رشته انساني اعمّ از عقيده، فرهنگ، اقتصاد، سياست و ساير شاخه‏هاي آن امكان‏پذير نيست و در اين تفسير اين بنيان مستحكم قرآني ظاهر مي‏شود. قطعاً جامعه امروز اسلام با فرهنگ و بينشي فراتر از همه دوران گذشته متوجّه خويشتن خويش شده و اسلامِ آزاد شده از قيدها، بدعتها، تحريفها و نيرنگها را باز شناخته و به دنبال آن است تا حضور محسوس دين را از خاور انديشه تا باختر عمل باز يابد.
ج: يكي از مميّزه‏هاي اصلي اين تفسير تدوين و نگارش آن در زمان تحقّق نظام اسلامي و آزادي دين است؛ فرصتي كه علاّمه طباطبايي (رحمه الله) در زمان تأليف تفسير قيّم خود نداشته و اهل نظر، نيزه‏هاي توهّم و تيرهاي تخيّل نشان رفته به حقائق علوي معارف عرفاني آن را مشاهده مي‏كنند. حصارهاي كشيده شده و ديوارهاي ساخته شده قبل از انقلاب تا حدود قابل توجهي حوزه‏هاي علميّه را نيز در بر گرفته و انديشه‏هاي آسماني امام خميني (رحمه الله) كه فرا حوزه آن زمان بود اين حصرها را شكست و علوم و معارف غني اسلامي را از كنج زندان بدعت و انزواي حبس تحريف، رهانيده و يك فرصت بي‏بديل براي مؤلّف مفسر رخ نمود و استاد گرانمايه نيز با ارائه بهترين اسلوب بدون كمترين اضطراب، معارف مخفي شده الميزان را يكي پس از ديگري تبيين كرده كه امروزه حوزه علميّه با مشاهده بهترين معارف و زيباترين اسلوب، مشي اصيل خود را بعد از حدود بيست سال تدريس آن استاد فرزانه باز يافته و در آن گام نهاده
است؛ ضمن آن كه الميزان از اين بُعد نيز در مسير تكميل و تتميم خود قرار گرفته، مي‏رود تا نصاب جايگاه خويش را به دست آورد.
د: از خصايص ارزشمند اين كتاب كه مي‏تواند از اين رهگذر نيز تكمله‏اي بر الميزان محسوب شود اين كه، طرح مباحث فقهي و تفسير آياتي كه متضمّن احكام و حدود الهي است و در آن تفسير شريف تعرّضي بدان نشده در دهاق تسنيم به صورت جامع و مبسوط مورد پردازش قرار گرفته كه دو بهره اساسي را به همراه دارد. كه يكي از آن دو مهمّ و ديگري اهمّ است. نكته مهمّ آن كه، با زبان و مشرب تفسيري علاّمه (قدس سره) به اين گونه آيات پرداخته شده كه به حق مي‏تواند فضاي خالي آن را پر كند و نكته اهمّ آن كه، فقه نيز در خدمت قرآن در آيد. امروزه حوزه‏هاي فقهي اسلام بدون توجه‏اي به آياتي كه متضمّن احكام و حدود الهي است به بهانه اين كه غالب آيات در صدد اصل تشريع است و عموم يا اطلاق ندارد، مسير خود را تنها از منابع سنت، عقل و اجماع مي‏پيمايد و از آغاز تا انجام فقه آن طور كه شايسته بود از منبع اصيل ديني كه تأمين‏كننده ساير منابع است، يعني قرآن طرفي نبسته است و بدون شك اين ضعف عمده‏اي است كه حوزه‏هاي فقهي شيعه از آن در غفلت است. از طرفي ايجاد اين فضا و راهبرد قرآن در اركان فقه قطعاً فقيه را به افق ديگري آشنا كرده و آن را به حقيقت كتاب نزديكتر مي‏كند و اين ويژگي مهم نقطه آغازي است كه مي‏تواند منشأ تحوّلي در آينده فقاهت شيعي بوده، نفوذ و رسوخ قرآن در اين عرصه را نيز به همراه داشته باشد.
دوم: از نشانه‏هاي بارز اين تفسير گشودن ابواب سپهر معارف و اسرار الهي است، كه در قالب نكات و لطايف بديع آورده شده است، كه از مهمترين ذخاير قرآني اشتمال آن بر بطون معاني و خباياي نهايي است كه طبق آن روايت
معروف بر چهار مرحله وصف شده كه البته هر يك از مراحل آن مواقف عديده‏اي دارد: «كتاب الله علي أربعة أشياء: علي العبارة والاشارة واللطائف والحقائق…» ، اين كتاب نيز با تأسّي به اين سخن معصوم (عليه السلام) سه مرحله ظاهر دارد و تنها مرحله چهارم آن كه مختص به انبيا و صاحبان اوّلي دفتر تشريع است به حضرات اقدس آنها احاله شده و ساير موارد نيز از بهره‏گيري كلمات همواره بديع آنان به رشته تحرير در آمده است.
يكي از جلوه‏هاي زيباي گذر و تحوّل زمان شفاف كردن وقايع پيشين است. الميزان صامت گرچه به نوبه خود بسياري از حقايق را آشكار ساخته و بر مشكلات فراوان علمي فائق آمده امّا به اقتضاي محدودي كه دارد پاسخ به تمامي شبهات بعد از خود را به صورت بالفعل و گويا ندارد و اين الميزان ناطق است كه مي‏تواند با فراهم آوردن زمينه‏ها و شكوفا كردن آن، وي را استنطاق كند و آن را به سخن وا دارد تا از حق خود دفاع كرده و اسرار درون را ظاهر نمايد و بر اوهام باطل بشورد. مؤلّف معظّم اين كتاب كه تأليف نانوشته ديگري از آن علاّمه كبير است به خوبي توانسته اين رسالت را به پايان ببرد و سخنگوي آن باشد و اين نوشته شاهد اين مدعاست.
سوم: با مروري بر تفاسير و تاريخ آن، اين واقعيّت آشكار مي شود كه هر مفسري با ارائه مشرب خاص به آستان قرآن مي‏رود و مطابق ظرف خود از آن طرف مي‏بندد؛ اگر كاسه انديشه با كجي و اعوجاج همراه باشد، گرچه قرآن خود صراط مستقيم است، ليكن نصيب او جز كجي و اَمْت نخواهد بود: يبغونها عوجاً… و اگر وعاء انديشه مستقيم باشد، استقامت فكري و عقيدتي ارمغان آن مفسّر خواهد بود. امتياز و تفكيك اين دو واقعيّت هنگامي ميسور است كه انديشه غير مستقيم شناسايي شود تا انحرافِ برداشت آن از قرآن نيز معلوم گردد.
از خصايص زنده تفسير دهاق تسنيم تبيين مشربهاي مختلف تفسيري اعمّ از كلامي، حكمي و عرفاني و نظاير آن است كه با برشماري نقصهاي جدّي برخي از آنها، راه صحيح و مَسلك مستقيم فكري عرضه مي‏شود تا در سايه آن، برداشتِ مستقيم قرآني نيز عائد گردد. البته اين معنا در تفسير دهاق تسنيم تنها براي خواصّ اهل نظر و اوحدي اهل بصر روشن مي‏شود.
چهارم: از نكات برجسته اين تفسير تبيين جايگاه هر يك از ثَقَل اكبر(قرآن) و ثَقَل اصغر(روايات) و نحوه ارتباط آن دو با يكديگر در تفسير قرآن است؛ مسلكي كه در نوع تفاسير شيعي از اين منظر به آن پرداخته نشده است.
استاد مفسّر معتقد است هر يك از ثقلين به نوبه خود كامل است؛ نه در قرآن نقصي است و نه در عترت منقصتي، بلكه هر يك به نوبه خود تامّ و صادق و مصدّق ديگري است؛ زيرا هر دو از يك حقيقت جوشيده و از منبع فيض الهي تراوش كرده است. بنابراين، توجه به هر كدام ديگري را به همراه دارد و بي‏عنايت به يكي هجر آن ديگر را به دنبال مي‏آورد. ليكن اين بدان معنا نيست كه عترت نقص قرآن و يا قرآن قصور عترت را ترميم مي‏كند. از اين رو هماهنگي كامل و تصديق و تأييد متقابل در ثقلين مشهود است. بايستي قرآن را كه تبيان هر چيزي است ابتدا با قطع نظر از هر كلام ديگر حتي روايات بازيابي كرد و همه قرآن را در يك آيه خاص ديد و آنگاه تفسير قرآني محض عرضه شود. البته در اين مرحله به هيچ وجه براي عقيده، اخلاق، احكام، حجّت نخواهد بود؛ زيرا تا عترت و عقل ضميمه قرآن نگردد، نصاب حجيّت ديني كامل نمي‏شود. بر اين اساس، در اين كتاب قبل از توجه به هر علمي و كلامي حتي سخن معصوم (عليه السلام) مستقيماً تنها به آيات الهي نگريسته مي‏شود تا تفسير قرآن به قرآن محقّق گردد سپس به كلام عترت و روايات ائمه (عليهم السلام) مستقلا ً در كنار آيات توجّه مي‏شود تا اوّلا ً هم در فهم معناي تفسيري، مفسّر راسختر بينديشد و هم هماهنگي و تصديق دو جانبه را احساس كند. نه آنگونه كه روايات تحميل بر آيات شود و ضمن محدود كردن مفاهيم قرآني راه را انديشه ببندد.
لذا بخش قابل توجّهي از روايات كه در جهت تعيين مصداق و جري و تطبيق صادر شده است، نبايد فكر مفسّر را به خود در پيچد و از كاوش در مفاهيم بلند آن باز بماند. اين شيوه تفسيري ضمن تثبيت پايگاه اوّل معرفتي ديني و ثقل اكبر، يعني قرآنْ پاسخ صحيح به آن دسته از رواياتي است كه حجيّت روايات را در گرو عدم مباينت با قرآن دانسته و عرضه روايات به قرآن را بدين منظور توصيه مي‏كند.
از اين رهگذر در ذيل مباحث روايي براي ارايه آميختگي و امتزاج انديشه قرآني و روايي مباحث ارزشمندي با عنوان «اشاره» به قلم حضرت استاد (دام ظله) نگارش شده كه بر غناي اين تفسير نيز افزوده است.
بديهي است آنچه در پايانْ ملاك اعتقاد و عمل قرار مي‏گيرد پيام هماهنگِ حقايق قرآني با معارف روايي و براهين عقلي است كه اينْ محصول جدايي‏ناپذيري ثقل اكبر و اصغر است كه در حديث شريف ثقلين آمده و تفصيل اين قصّه در مقدّمه وزين مؤلّف حكيم بر اين كتاب در پيش روي خواننده است و همچنين در مباحث علوم قرآني تبيين شده است .
مناسب است در همين گذر اضافه شود كه يكي از امتيازات بارز اين كتاب اجتماع و طايفه‏بندي تقريباً همه رواياتي است كه در معنا و فهم آيه مورد بحث كمك مي‏كند و مي‏تواند در جهت بر افروختن و گداختن موضوع آيه هدايتي باشد و اين امتياز و برتري، حتي بر تفاسير روايي، از نظر اهل نظر دور نيست.
پنجم: از برجستگيهاي آموزنده اين تفسير روش اخلاقي طرح مباحث آن است. بدون شك از نكات مهم قرآني، ظهور ادب و اخلاق الهي است كه در كلام و گفتار او تجلّي كرده و قرآن از اين رهگذر مأدبه و جايگاه ادب است. از اين رو از آنجا كه ادب كلام نمايانگر ادب و اخلاق متكلّم است استاد فرزانه نيز با تخلّق به اخلاق قرآن اثر گرانسنگ خود تفسير «دهاق تسنيم» را مظهر ادب قرآني قرار داده و با آهنگ ادبي و نزاهتي آن در همه زمينه‏ها سخن گفته و قلم زده است. لذا به رغم تعرّض صريح به مشربها، اقوال و انديشه‏هاي مختلف عرضه شده و نفي و طرد برخي از آنها با رعايت حريم علم و حرمت عالم حركت كرده كه اين خود نمونه‏اي بارز از تفسير عملي قرآن است. و براي رهپويان و قرآن‏پژوهان قطعاً نمونه رفتاري بسيار مناسبي خواهد بود.
ششم: از جمله امتيازات شايسته اين تفسير آن است كه گرچه اين كتاب محصول تراوشات انديشه بلند و افكار ناب مؤلّف حكيم آن است، ليكن از اين جهت كه غالب مباحث آن در حوزه‏هاي درسي و در جمع وسيعي از فضلاي سخت‏كوش حوزه بوده از اتقان علمي ويژه برخوردار و قابليّتهاي فراواني را در خود فراهم آورده تا بتواند پاسخگوي نظرات، شبهات و سؤالات مختلف باشد. از سوي ديگر نيز جمع خاصي از حاضران درس استاد و محقّقان ارزشمند با تلاش علمي جدّي خود همه مباحث آن را مورد مداقّه ويژه قرار داده و با حضور در جلسات خصوصي متعدّد در محضر استاد (دام ظله) هم از نظر محتوا و هم از نظر ساختار ظاهر، غالب مسيرهاي قرآني و تفسيري را پيموده‏اند. لذا اين اثر از اين نظر به نوبه خود در خور توجه شايان است و خوانندگان گرانقدر بايد با نگرش عميق به آن نگريسته، با تأمّل در الفاظ، مفاهيم و جملات آن در فراگيري و استفاده از آن بكوشند.
در همين جا «مركز نشر اِسراء» از همه كساني كه در تعالي و شكوفايي اين اثر جاودان و صالح باقي تلاش كرده‏اند، به ويژه محقّقان، دانش‏پژوهان و صاحب‏نظران گروه تفسير «مركز تحقيقاتي اِسراء» كمال تقدير و سپاس را دارد و بهترين عطيّه الهي، يعني حشر با قرآن در همه نشئات هستي را براي آنها آرزو مي‏كند.
هفتم: ويژگيهاي ديگر اين تفسير قويم در اين مقالت مجمل نمي‏گنجد. تنها ذهن وقّاد و ژرف‏نگر است كه با غواصّي در بحر معارف آن، مرجان جان و لولؤ دل مي‏يابد؛ امّا به عنوان تذكر چند مورد را يادآوري مي‏كند:
الف: اين كتاب واجد دو خصيصه ارزشمند در صنعت تدوين است. اول اين كه: متن اين كتاب به رغم اتقان و استحكام مطالب سعي شده به زبان فارسي روان با واژگان آشنا نگاشته شود تا زمينه بهره‏وري بيشتر از آن فراهم آيد. دوم اين كه عبارات، معاني و مضامين آن از ثقل و وزانت خاصّي برخوردار است. بنابراين، نه سادگي و روان بودن عبارت موجب آن مي‏شود كه گمان شود اين كتاب در سطح ابتدايي يا متوسط نگارش يافته و نه صلابت و برهاني بودن محتوا موجب اين توهّم مي‏گردد كه سنگيني مطلب مانع از دستيابي به مضامين والاي تفسيري آن است.
ب: در اين تفسير سيره بر آن است كه براي هر يك از آيات قرآني، فصل جدايي از بحث تدوين شود تا هم جايگاه علمي و عملي آن آيه در قرآن امتياز يابد و هم سهولت دسترسي به مضمون آيه خاص امكان‏پذير باشد. البته در مواردي كه پيوستگي دو يا چند آيه مانع تفكيك باشد آيات مزبور با هم ذكر و تفسير مي‏شود.
ج: گرچه بحثهاي دامنه‏دار ادبي و لغوي منشأ نكات بديع و مبدأ لطايف دلپذيري است، ليكن شرح و بسط وسيع آن خارج از طور بحث بوده و جز حدّ لازم و ضروري كه راهگشا بوده، از آن احتراز شده است.
د: قرآن كه مشتمل بر الفاظ پر مغز و عبارات سراسر نغز است، هر يك از كلمات و جملات آن حامل بار معنوي فراوان و هر يك از آيات آن حاوي توانهاي وافر معرفتي است و چه بسيار است واژگان قرآني كه در هيچ يك از فرهنگهاي رايج جهان معادل ندارد و حتي زبان فارسي كه نزديكي فراواني نسبت به فرهنگ عربي دارد نيز قدرت معادل‏سازي براي واژگان قرآني ندارد. از اين جهت بود كه استاد مفسّر (دام ظله) «گزيده تفسير» را به جاي ترجمه انتخاب فرموده كه قبل از تفسير آيه، خلاصه مباحث تفسيري به صورت فشرده فراهم آمده و نشانه جهت‏گيري و ساختار تفسيري تفسير و انديشه آن مفسّر است.

سر نامگذاري به «دهاق تسنيم»
خداي سبحان كه عالم و آدم را آفريده و مي‏پروراند و هر مربوبي را به كمال لايق آن سوق مي‏دهد، براي انسان نيز كه آميزه زيبايي از خاك تيره و روح خداست، افزون بر ارزاق مادّي، بهره‏هاي روحي و معنوي قرار داده و براي سير معنوي و سلوك روحاني وي صراط مستقيم دين را ترسيم كرده و سلوك صراط را راه دستيابي به بهشت تن جنات تجري من تحتها الأنهار و جنّت جان في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر قرار داده است و چون آدميان در سير و سلوك خويش متفاوتند بهره‏هاي بهشتي آنان نيز گوناگون است؛ برخي همانند ابرار از شرابِ گواراي «رحيق مختوم» سيراب مي‏شوند كه مُهر مشكين صيانت از باطل بر آن نهاده شده و از گزند هر آلودگي منزّه است و بهره مقربان، شراب چشمه تسنيم كه قراح محض و صراحي ناب است مي‏باشد و اين حديث از رسول ختمي مرتبت نقل است كه فرمود: «تسنيم أشرف شراب فى الجنّة يشربه محمّد وآل محمّد ويُمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجنّة» كه ساقي آنْ ذات اقدس اله است: وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً و ساغر آنْ حقيقت نفيس معرفت و محبّت به اوست: انّ الأبرار لفي نعيم… يُسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عيناً يشرب بها المقرّبون.
چشمه تسنيم ينبوع اعلايي است كه شراب طهور ويژه مقربان الهي از آن مي‏جوشد و همه ارزش «رحيق مختوم» (شراب ابرار) بر اثر آميزه‏اي است كه از چشمه تسنيم دارد و از آن جا كه اعتبار همه دانشها و از جمله حكمت، ره‏آورد همآهنگي با قرآن كريم است، مفسّر حكيم (مدّ ظله العالي) با الهام از اين معرفت قرآني، اثر فلسفي خود، شرح حكمت متعاليه را «رحيق مختوم» و اثر پر بهاي تفسير خويش را «دهاق تسنيم» نام نهاده است. گرچه براي سهولت در تعبير، به «تَسْنيم» ناميده مي‏شود.
«دهاق تسنيم» جام مالامال و پياپي شراب خالص توحيد و وحدت ناب است و آن را از ساقي جواد خواستن و از ولاي الوهي سرمست شدن گواراست از آن جا كه اين تفسير تشنگان چشمه توحيد را با قدحهاي لبريز و پياپي معرفتي خود سيراب مي‏كند و شراب مشابه و اُكُل متشابه آن جنّت عدن را به ياد مي‏آورد به حق شايسته است آن را دهاق تسنيم بناميم كه اسمْ ظهور مسمّا و تجلّي حقيقت آن است.
اللهمّ اسقنى من الرحيق المختوم الّذى ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون اللهمّ اسقنى من تسنيم عيناً يشرب بها المقرّبون .
مركز نشر اسراء بزرگترين فخر خود را انتشار اين اثر جاودانه و بي‏بديل دانسته، خداوند متعالي را شاكر است كه توفيق انتشار چنين تفسيري را از ولي توفيق كسب كرده است. اين مركز اميد وافر و رجاء واثق از درگاه بي‏چون و منّت الهي دارد كه با استمرار، دوام و پايداري حيات و صحّت آن مفسّر بزرگ اين دوره عظيم تفسير قرآني كامل شود و اين حقيقت ارزشمند را به جهانيان اعلام كند كه سالكان كوي قرآن و واصلان به حقيقت ناب آن، تنها كساني هستند كه در پرتو ولايت عترت (عليهم السلام) و تمسك به حبل متين و عروه وثقاي امامت فاتحان قلّه رفيع معارف سامي آن باشند.
آري در تاريخ سراسر افتخار تشيّع، حكيمان، فقيهان، مفسّران، محدّثان شيعي با تحمل شديدترين دشواريها، اسلام عزيز را با همه وجود خود حفظ كرده تا نوبت به شخصيت منحصر به فرد عصر خود و يكتاي ميدان ولايت، حضرت آية الله العظمي امام خميني (قدس سره) رسيد كه او با ايثار و نثار صدها هزار شهيد و جانباز و آزاده، نظام جمهوري اسلامي ايران را بنيان نهاد و مي‏رود تا سروش آسماني و نداي غيبي اسلام عزيز را به گوش جهانيان و كوثر زلال آن را به لبان تشنه و جمال دلپذير آن را به چشمان منتظر آنها برساند.

 

Additional Information

وزن 51000 g

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دوره کامل تفسیر تسنیم”