کتابهای آیت الله جوادی آملی

 • آفاق اندیشه

  ۱۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۵۰-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: آفاق اندیشه

  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام علی اسلامی
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۴۴۰
  وزن(گرم): ۷۹۰

 • ادب فنای مقربان جلد ۱

  ۴۸,۵۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۶۸-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ادب فنای مقربان جلد ۱
  شرح زیارت جامعه کبیره
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد صفایی
  نوبت چاپ: دوازدهم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۵۳۶
  وزن(گرم): ۹۹۰

   

  مقدمه کتاب ادب فنای مقربان جلد اول (pdf)

 • ادب فنای مقربان جلد ۱۰

  ۵۵,۰۰۰ تومان ۴۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۷-۳۵-۸۷۳۹-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: ادب فنای مقربان جلد ۱۰
  تألیف: حضرت آیت الله جوادی آملی
  تحقیق: قنبر علی صمدی
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۸۸
  وزن(گرم): ۸۶۰

 • ادب فنای مقربان جلد ۲

  ۴۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۸۸-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ادب فنای مقربان جلد ۲
  شرح زیارت جامعه کبیره
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد صفایی
  نوبت چاپ: نهم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۳۰
  وزن(گرم): ۸۷۰

 • ادب فنای مقربان جلد ۳

  ۳۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۹۵-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ادب فنای مقربان جلد ۳
  شرح زیارت جامعه کبیره
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد صفایی
  نوبت چاپ: هشتم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۲۴
  وزن(گرم): ۹۵۰

 • ادب فنای مقربان جلد ۴

  ۴۸,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۵۸-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ادب فنای مقربان جلد ۴
  شرح زیارت جامعه کبیره
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد صفایی
  نوبت چاپ: هفتم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۲۰
  وزن(گرم): ۷۶۰

 • ادب فنای مقربان جلد ۵

  ۵۴,۰۰۰ تومان ۴۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۷-۱۰-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ادب فنای مقربان جلد ۵
  شرح زیارت جامعه کبیره
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد صفایی
  نوبت چاپ: ششم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۶۰۰
  وزن(گرم): ۱۰۰۰

 • ادب فنای مقربان جلد ۶

  ۵۴,۰۰۰ تومان ۴۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۷-۳۶-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ادب فنای مقربان جلد ۶
  شرح زیارت جامعه کبیره
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد صفایی
  نوبت چاپ: پنجم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۶۰۸
  وزن(گرم): ۱۰۲۰

 • ادب فنای مقربان جلد ۷

  ۳۱,۵۰۰ تومان

  شابک: ۲-۶۰-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ادب فنای مقربان جلد ۷
  شرح زیارت جامعه کبیره
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت اسلام مجید حیدری فر و احسان ابراهیمی
  نوبت چاپ: پنجم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۸۸
  وزن(گرم): ۸۷۰

 • ادب فنای مقربان جلد ۸

  ۵۴,۰۰۰ تومان ۴۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۶۸-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ادب فنای مقربان جلد ۸
  شرح زیارت جامعه کبیره
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام قنبر علی صمدی و احسان ابراهیمی
  نوبت چاپ: چهارم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۷۹
  وزن(گرم): ۸۸۰

 • ادب فنای مقربان جلد ۹

  ۵۲,۵۰۰ تومان ۴۶,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۸۵-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ادب فنای مقربان جلد ۹
  شرح زیارت جامعه کبیره
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد صفایی
  نوبت چاپ: سوم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۸۴
  وزن(گرم): ۱۰۰۰

 • ادب قضا در اسلام

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۶۱-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ادب قضا در اسلام

  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام والمسلمین مصطفی خلیلی
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۲۴
  وزن(گرم): ۷۷۰

 • استفتائات آیت الله جوادی آملی

  ۱۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۴۸-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: استفتائات

  آیت الله جوادی آملی
  نوبت چاپ: هفتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: رقعی
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۸۴
  وزن(گرم): ۴۸۰

 • اسلام و محیط زیست

  ۲۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۰۴-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: اسلام و محیط زیست
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: مرکز نشر اسراء
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۶۰
  وزن(گرم): ۵۳۰

 • اعجاز قرآن

  ۲۹,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان

  نام کتاب: درسنامه اعجاز قرآن

  در اندیشه و آثار آیت الله جوادی آملی

  پژوهش و تدوین: حجت الاسلام حسن صادقی

  ناشر: مرکز نشر اسراء

  نوبت چاپ: اول

  سال نشر: زمستان ۱۳۹۷

  تعداد صفحات: ۳۵۹

  نوع جلد: شومیز (نرم)

  شابک: ۸-۶۷-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸

  وزن: ۵۱۰ گرم

 • امام مهدی موجود موعود

  ۱۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۲-۱۵-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: امام مهدی موجود موعود
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام سیدمحمدحسن مخبر
  نوبت چاپ: سیزدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد شومیز
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۲۰
  وزن(گرم): ۶۰۰

 • امامت

  ۱۹,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۳۵-۳۱-۹
  عنوان:  امامت منشأ حیات خردمندانه بشر
  برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی
  تحقیق و تدوین: حجت الاسلام سید احمد بابایی چگینی
  نوبت چاپ: اول
  تاریخ چاپ: بهار ۱۳۹۶
  نوع جلد: شومیز (نرم)
  صفحات: ۴۹۶
  وزن(گرم): ۷۳۰

 • انتظار بشر از دین

  ۱۸,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۶۳-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: انتظار بشر از دین
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام محمدرضا مصطفی پور
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۶۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۰۸
  وزن(گرم): ۴۷۰

 • انسان از آغاز تا انجام

  ۱۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۴۵-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: انسان از آغاز تا انجام
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: سید مصطفی موسوی تبار
  نوبت چاپ: هفتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: رقعی
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۲۶
  وزن(گرم): ۳۳۰

 • بر بال اعتکاف

  ۱۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۸۸-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: بر بال اعتکاف
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۵۰
  وزن(گرم): ۵۴۰

 • بنیان مرصوص امام خمینی (ره)

  ۱۳,۵۰۰ تومان

  شابک: ۹-۰۲-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: بنیان مرصوص امام خمینی (ره) ویراست دوم
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: محمدامین شاهجوئی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۵۶
  وزن(گرم): ۶۷۰

 • پیامبر رحمت (ص)

  ۱۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۰۰-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: پیامبر رحمت (ص)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام محمدکاظم بادپا
  نوبت چاپ: هفتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۵۹
  وزن(گرم): ۳۷۰

 • تبیین براهین اثبات خدا

  ۳۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۰۸-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تبیین براهین اثبات خدا
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: یازدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۱۶
  وزن(گرم): ۵۱۰

 • تجلی ولایت در آیه تطهیر

  ۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۷-۵۱-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تجلی ولایت در آیه تطهیر
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام محمدصفایی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۸۸
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: پالتویی
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۷۴
  وزن(گرم): ۱۵۰

 • تحریر الاصول (دوره چهار جلدی)

  ۲۱۳,۵۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان

  عنوان: تحریر الأصول (دوره چهار جلدی)
  المقرر: آیت الله العظمی الشیخ عبدالله الجوادی الطبری الآملی دام ظله العالی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام حسین الآزادی، احمد الباقریان، یدالله المقدسی، مرتضی الابراهیمی
  ناشر: مرکز نشر اسراء
  زبان: عربی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  چاپ جاری: اول
  شابک: ۹-۵۷-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  وزن(گرم): ۴۰۰۰

 • تحریر الاصول جلد ۱

  ۵۲,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

  عنوان: تحریر الأصول الجزء الأول
  المقرر: آیت الله العظمی الشیخ عبدالله الجوادی الطبری الآملی دام ظله العالی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام حسین الآزادی، احمد الباقریان، یدالله المقدسی، مرتضی الابراهیمی
  ناشر: مرکز نشر اسراء
  زبان: عربی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  چاپ جاری: اول
  شابک: ۱-۵۸-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  تعداد صفحات: ۵۹۲
  وزن(گرم): ۹۹۰

 • تحریر الاصول جلد ۲

  ۵۲,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

  عنوان: تحریر الأصول الجزء الثانی
  المقرر: آیت الله العظمی الشیخ عبدالله الجوادی الطبری الآملی دام ظله العالی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام حسین الآزادی، احمد الباقریان، یدالله المقدسی، مرتضی الابراهیمی
  ناشر: مرکز نشر اسراء
  زبان: عربی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  چاپ جاری: اول
  شابک: ۳-۵۹-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  تعداد صفحات: ۵۹۱
  وزن(گرم): ۱۰۰۰

 • تحریر الاصول جلد ۳

  ۴۵,۵۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

  عنوان: تحریر الأصول الجزء الثالث
  المقرر: آیت الله العظمی الشیخ عبدالله الجوادی الطبری الآملی دام ظله العالی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام حسین الآزادی، احمد الباقریان، یدالله المقدسی، مرتضی الابراهیمی
  ناشر: مرکز نشر اسراء
  زبان: عربی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  چاپ جاری: اول
  شابک: ۹-۶۰-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  تعداد صفحات: ۴۹۵
  وزن(گرم): ۸۶۰

 • تحریر الاصول جلد ۴

  ۶۴,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

  عنوان: تحریر الأصول الجزء الرابع
  المقرر: آیت الله العظمی الشیخ عبدالله الجوادی الطبری الآملی دام ظله العالی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام حسین الآزادی، احمد الباقریان، یدالله المقدسی، محسن الایزدی
  ناشر: مرکز نشر اسراء
  زبان: عربی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  چاپ جاری: اول
  شابک: ۴-۶۵-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  تعداد صفحات: ۷۲۸
  وزن(گرم): ۱۱۶۰

 • تحریر ایقاظ النائمین

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۱۰-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: تحریر ایقاظ النائمین (دوره دو جلدی)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۱۰۴۶
  وزن(گرم): ۱۹۵۰

 • تحریر رساله الولایه

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۹۰-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تحریر رساله الولایه شمس الوحی تبریزی (دوره ۲ جلدی)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات:
  وزن(گرم): ۱۹۰۰

 • تفسیر انسان به انسان

  ۲۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۹۹-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر انسان به انسان
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمدحسین الهی زاده
  نوبت چاپ: هشتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۲
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۳۲
  وزن(گرم): ۷۷۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۱

  ۳۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۴-۴۴-۹
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۱
  تفسیر سوره حمد
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام علی اسلامی
  نوبت چاپ: سیزدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۶۴۰
  وزن(گرم): ۱۱۰۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۱۰

  ۸۱,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان

  شابک: ۷-۴۸-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۱۰
  تفسیر سوره بقره آیات ۱۹۶ – ۲۱۷
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام سعید بندعلی
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۱۷
  وزن(گرم): ۱۱۵۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۱۱

  ۶۵,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۰۱-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۱۱
  تفسیر سوره بقره آیات ۲۱۸ – ۲۵۲
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام سعیدبندعلی
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۸۰۸
  وزن(گرم): ۱۳۱۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۱۲

  ۴۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۷-۰۷-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۱۲
  تفسیر سوره بقره آیات ۲۵۳ – ۲۸۶
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام محمدحسین الهی زاده
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۸۲۲
  وزن(گرم): ۱۳۴۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۱۳

  ۷۲,۰۰۰ تومان ۶۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۰۸-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۱۳
  تفسیر سوره آل عمران آیات ۱ – ۳۰
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام عبدالکریم عابدینی
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۸۰۰
  وزن(گرم): ۱۳۲۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۱۴

  ۹۲,۰۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۱۷-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۱۴
  تفسیر سوره آل عمران آیات ۳۱ – ۸۵
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام عبدالکریم عابدینی
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۸۲۴
  وزن(گرم): ۱۳۵۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۱۵

  ۳۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۲۶-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۱۵
  تفسیر سوره آل عمران آیات ۸۶ – ۱۵۰
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام عبدالکریم عابدینی
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۰
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۸۰۰
  وزن(گرم): ۱۳۲۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۱۶

  ۶۳,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۲۹-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۱۶
  تفسیر سوره آل عمران آیات ۱۵۱ – ۲۰۰
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام عبدالکریم عابدینی
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۸۷
  وزن(گرم): ۱۴۰۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۱۷

  ۸۲,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۳۲-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۱۷
  تفسیر سوره نساء آیات ۱ – ۱۶
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام حسین اشرفی وعباس رحیمیان
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۳۶
  وزن(گرم): ۱۲۱۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۱۸

  ۸۹,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۳۸-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۱۸
  تفسیر سوره نساء آیات ۱۷ – ۴۲
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام حسین اشرفی وروح الله رزقی
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۹۲
  وزن(گرم): ۱۳۳۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۱۹

  ۸۲,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۳۸-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۱۹
  تفسیر سوره نساء آیات ۴۳ – ۸۳
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام سعیدبندعلی وعباس رحیمیان محقق
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۲۸
  وزن(گرم): ۱۱۹۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۲

  ۴۶,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۴۵-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۲
  تفسیر سوره بقره آیات ۱ – ۲۹
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام علی اسلامی
  نوبت چاپ: یازدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۲۵
  وزن(گرم): ۱۲۳۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۲۰

  ۵۱,۰۰۰ تومان ۴۶,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۴۶-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۲۰
  تفسیر سوره نساء آیات ۸۴ – ۱۲۶
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام مجید حیدری فر وحسن جلیل زاده
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۶۲۴
  وزن(گرم): ۱۰۴۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۲۱

  ۷۸,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۴۷-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۲۱
  تفسیر سوره نساء آیات ۱۲۷ – ۱۷۶ و  سوره مائده آیات ۱ – ۳
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام مجید حیدری فر و روح الله رزقی
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۶۴۹
  وزن(گرم): ۱۱۹۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۲۲

  ۵۳,۰۰۰ تومان ۴۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۷-۵۲-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۲۲
  تفسیر سوره مائده آیات ۴ – ۵۰
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام حسین شفیعی ومحمد فراهانی
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  وضعیت: موجود
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۶۸۸
  وزن(گرم): ۱۱۴۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۲۳

  ۳۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۵۱-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تسنیم جلد ۲۳
  تفسیر سوره مائده آیات ۵۱ – ۱۰۰
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام حیدرعلی ایوبی، حسین اشرفی و محمد فراهانی
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  وضعیت: موجود
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۱۲
  وزن(گرم): ۱۱۸۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۲۴

  ۷۹,۰۰۰ تومان ۶۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۶۳-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۲۴
  تفسیر سوره مائده آیات ۱۰۱ – ۱۲۰ و سوره انعام آیات ۱ – ۲۴
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام احمد قدسی، روح ا…رزقی و محمد فراهانی
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۰۲
  وزن(گرم): ۱۲۰۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۲۵

  ۴۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۶۴-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۲۵
  تفسیر سوره انعام آیات ۲۵ الی ۷۳
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام روح ا…رزقی،حیدر علی ایوبی و ولی اله عیسی زاده
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۶۶۴
  وزن(گرم): ۱۱۵۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۲۶

  ۷۹,۰۰۰ تومان ۶۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۶۷-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۲۶
  تفسیر سوره انعام آیات ۷۴ الی ۱۱۷
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام حسین اشر فی،حیدر علی ایوبی و ولی الله عیسی زاده
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۰۴
  وزن(گرم): ۱۱۹۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۲۷

  ۸۲,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۷۴-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۲۷
  تفسیر سوره انعام آیات ۱۱۸ الی ۱۶۵
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد فراهانی
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۳۶
  وزن(گرم): ۱۲۴۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۲۸

  ۷۵,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۷۶-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تسنیم جلد ۲۸
  تفسیر سوره اعراف آیات ۱ الی ۴۹
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حسین شفیعی
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۳۶
  وزن(گرم): ۱۲۳۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۲۹

  ۸۵,۰۰۰ تومان ۷۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۷۷-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۲۹
  تفسیر سوره اعراف آیات ۵۰ تا ۱۲۶
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام روح الله رزقی
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۵۶
  وزن(گرم): ۱۲۸۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۳

  ۷۴,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۵۷-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۳
  تفسیر سوره بقره آیات ۳۰ – ۳۹
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام احمدقدسی
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۶۶۰
  وزن(گرم): ۱۱۱۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۳۰

  ۷۷,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۷۹-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۳۰
  تفسیر سوره اعراف آیات ۱۲۷تا ۱۷۱
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام حیدر علی ایوبی و ولی الله عیسی زاده
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ اولین چاپ: ۱۳۹۲
  تاریخ آخرین چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۶۸۸
  وزن(گرم): ۱۱۶۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۳۱

  ۳۸,۰۰۰ تومان

  شابک: ۷-۸۱-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۳۱
  تفسیر سوره اعراف آیات ۱۷۲ – ۲۰۶
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام روح الله رزقی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۹۰
  وزن(گرم): ۱۳۰۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۳۲

  ۸۶,۰۰۰ تومان ۷۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۸۴-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۳۲
  تفسیر سوره انفال آیات ۱ – ۶۳
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام محمد حسین الهی زاده، مجید حیدری فر و عطاء الله میرزاده
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۶۴
  وزن(گرم): ۱۲۵۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۳۳

  ۷۷,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۹۳-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۳۳
  تفسیر آیات ۶۴ تاآخر سوره مبارکه انفال و آیات ۱ تا ۳۷ سوره مبارکه توبه
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام محمد فراهانی و حسین اشرفی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۶۸۸
  وزن(گرم): ۱۱۶۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۳۴

  ۷۵,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۹۷-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۳۴
  سوره توبه آیات ۳۸ تا ۷۸
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق:
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۶۷۲
  وزن(گرم): ۱۱۵۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۳۵

  ۷۷,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۳۷-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۳۵
  تفسیر سوره توبه آیات ۷۹ – ۱۲۹
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: –
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۶۸۵
  وزن(گرم): ۱۱۴۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۳۶

  ۸۰,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان

  شابک: ۲-۱۴-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۳۶
  سوره یونس آیات ۱ تا ۵۶
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: مرحوم حجت الاسلام محمد صفایی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۱۲
  وزن(گرم): ۱۲۰۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۳۷

  ۷۹,۰۰۰ تومان ۶۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۳۵-۱۵-۹
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۳۷
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تفسیر سوره یونس از آیه ۵۷ الی ۱۰۹، تفسیر سوره هود از آیه ۱ الی ۱۴
  گروه تحقیق: حجج اسلام محمدربیع میرزایی وحسن شفیعی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۰۴
  وزن(گرم): ۱۲۱۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۳۸

  ۷۹,۰۰۰ تومان ۶۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۳۵-۱۷-۳
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۳۸
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تفسیر سوره هود آیات ۱۵ الی ۶۰
  گروه تحقیق: حجج اسلام سعید بندعلی وحسین اشرفی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۰۲
  وزن(گرم): ۱۱۹۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۳۹

  ۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۸۳۵-۲۳-۴
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۳۹
  سوره هود از آیه ۶۱ تا پایان سوره
  آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: محمد جواد دشتی، روح الله رزقی، احمد جمالی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۲۶
  وزن(گرم): ۱۲۳۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۴

  ۶۳,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۲-۶۹-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۴
  تفسیر سوره بقره آیات ۴۰ – ۶۱
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام احمد قدسی
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۸۱۶
  وزن(گرم): ۱۳۶۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۴۰

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۲۴-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۴۰
  تفسیر سوره یوسف آیات ۱ – ۴۹
  تألیف: حضرت آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام روح الله رزقی شهرودی
  نوبت چاپ: سوم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  تعداد صفحات: ۶۸۶
  وزن(گرم): ۱۲۰۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۴۱

  ۷۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۲۵-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۴۱
  تفسیر سوره یوسف آیات ۵۰ – ۱۱۱
  تألیف: حضرت آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام روح الله رزقی شهرودی و حسین اشرفی
  نوبت چاپ: دوم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  تعداد صفحات: ۵۹۰
  وزن(گرم): ۱۰۸۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۴۲

  ۷۷,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۲-۲۷-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۴۲
  تفسیر سوره رعد آیات ۱ – ۳۵
  تألیف: حضرت آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام محسن حکیمی، حسین شفیعی و حسین اشرفی
  نوبت چاپ: سوم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  تعداد صفحات: ۶۸۸
  وزن(گرم): ۱۱۷۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۴۳

  ۶۱,۰۰۰ تومان ۵۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۳۶-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۴۳
  سوره رعد آیات ۳۶ – ۴۳ و سوره ابراهیم آیات ۱ – ۲۷
  تألیف: حضرت آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام حسین اشرفی، ولی الله عیسی زاده و حسین شفیعی
  نوبت چاپ: دوم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  تعداد صفحات: ۶۷۸
  وزن(گرم): ۱۱۴۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۴۴

  ۶۲,۰۰۰ تومان ۵۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۳۹-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۴۴
  تفسیر سوره ابراهیم آیات ۲۸ – ۵۲ و سوره حجر آیات ۱ – ۳۵
  تألیف: حضرت آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام حسین اشرفی، حسین شفیعی، محسن حکیمی
  نوبت چاپ: دوم
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  تعداد صفحات: ۷۱۲
  وزن(گرم): ۱۲۳۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۴۵

  ۴۱,۵۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۴۶-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۴۵
  تفسیر سوره حجر آیات ۳۶ – ۹۹ و سوره نحل آیات ۱ – ۲۹
  تألیف: حضرت آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام حسین اشرفی، روح الله رزقی، احمد جمالی
  نوبت چاپ: اول
  تاریخ چاپ: زمستان ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  تعداد صفحات: ۷۵۲
  وزن(گرم): ۱۲۵۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۴۶

  ۷۲,۰۰۰ تومان ۶۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۵۵-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۴۶
  تفسیر سوره نحل آیات ۳۰ – ۷۲
  تألیف: حضرت آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام حسین اشرفی، حسین شفیعی، حسن واعظی محمدی، علی اسلامی (مدبر)
  نوبت چاپ: دوم
  تاریخ چاپ: تابستان ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  تعداد صفحات: ۶۴۷
  وزن(گرم): ۱۱۲۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۵

  ۹۱,۰۰۰ تومان ۷۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۷۸-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۵
  تفسیر سوره بقره آیات ۶۲ – ۱۰۳
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام احمدقدسی
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۸۱۲
  وزن(گرم): ۱۳۵۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۶

  ۷۵,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۸۷-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۶
  تفسیر سوره بقره آیات ۱۰۴ – ۱۲۶
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام حسن واعظی محمدی
  نوبت چاپ: دوازدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۵۰
  وزن(گرم): ۱۱۲۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۷

  ۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۹۶-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۷
  تفسیر سوره بقره آیات ۱۲۷ – ۱۵۷
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام حسن واعظی محمدی
  نوبت چاپ: هفتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۷۶
  وزن(گرم): ۱۲۹۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۸

  ۴۳,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

  شابک: ۲-۹۸-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۸
  تفسیر سوره بقره آیات ۱۵۸ – ۱۷۳
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام حسن واعظی محمدی
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۱۶
  وزن(گرم): ۱۱۵۰

 • تفسیر تسنیم جلد ۹

  ۸۴,۰۰۰ تومان ۷۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۶۰-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر تسنیم جلد ۹
  تفسیر سوره بقره آیات ۱۷۴ – ۱۹۵
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام حسن واعظی محمدی و حجه الاسلام حسین اشرفی
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۷۴۹
  وزن(گرم): ۱۲۶۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۱

  ۴۷,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۲۴-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  تفسیر موضوعی جلد ۱ قرآن در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد محرابی
  نوبت چاپ: سیزدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۳۶
  وزن(گرم): ۹۵۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۱۰

  ۲۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۴-۲۲-۷
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۱۰ مبادی اخلاق در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حسین شفیعی
  نوبت چاپ: دوازدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۸۲
  وزن(گرم): ۷۵۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۱۱

  ۳۵,۵۰۰ تومان ۳۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۲۳-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۱۱ مراحل اخلاق در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام علی اسلامی
  نوبت چاپ: هفدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۸۰
  وزن(گرم): ۸۷۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۱۲

  ۱۹,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۳۰-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۱۲ فطرت در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمدرضا مصطفی‌پور
  نوبت چاپ: هفتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۰
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۲۰
  وزن(گرم): ۹۴۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۱۳

  ۳۹,۵۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۲-۳۰-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۱۳ معرفت شناسی در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۳۲
  وزن(گرم): ۸۱۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۱۴

  ۲۹,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۴-۴۲-۵
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۱۴ صورت و سیرت انسان در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام غلامعلی امین دین
  نوبت چاپ: یازدهم
  زبان: فارسی
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۴۸
  وزن(گرم): ۸۳۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۱۵

  ۳۶,۵۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۴-۴۳-۲
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۱۵حیات حقیقی انسان در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام غلامعلی امین دین
  نوبت چاپ: هشتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۵۶
  وزن(گرم): ۷۵۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۱۶

  ۴۱,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۹۴-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۱۶ هدایت در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام علی عباسیان
  نوبت چاپ: هشتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۴۸
  وزن(گرم): ۸۵۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۱۷

  ۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۳۹-۱۱-۴
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۱۷ جامعه در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام مصطفی خلیلی
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۵۶
  وزن(گرم): ۹۳۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۱۸

  ۲۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۳۹-۵۳-۴
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۱۸ ادب توحیدی انبیاء در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام سعیدبندعلی
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۱۳
  وزن(گرم): ۶۳۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۲

  ۶۰,۰۰۰ تومان ۵۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۵-۵۹۸۴-۲۵-۷
  عنوان:  تفسیر موضوعی جلد ۲ توحید در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حیدر علی ایوبی
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۹۲
  وزن(گرم): ۱۲۷۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۳

  ۱۸,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۴-۲۶-۵
  عنوان:  تفسیر موضوعی جلد ۳ وحی و نبوت در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام علی زمانی قمشه‌ای
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۲
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۹۶
  وزن(گرم): ۹۰۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۴

  ۲۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۲-۲۷-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  تفسیر موضوعی جلد ۴ معاد در قرآن (قسمت اول)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام علی زمانی قمشه‌ای
  نوبت چاپ: یازدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۲۸
  وزن(گرم): ۹۳۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۵

  ۳۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۱۳-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۵ معاد در قرآن (قسمت دوم)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام علی اسلامی
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۶۴۰
  وزن(گرم): ۱۰۷۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۶

  ۵۲,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۴-۱۳-۵
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۶ سیره پیامبران در قرآن (قسمت اول)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام علی اسلامی
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۶۸
  وزن(گرم): ۸۳۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۷

  ۵۲,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۴-۱۴-۲
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۷ سیره پیامبران در قرآن (قسمت دوم)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام علی اسلامی
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۴۶۴
  وزن(گرم): ۸۶۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۸

  ۴۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۴-۱۵-۹
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۸ سیره رسول اکرم (ص) (قسمت اول)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حسین شفیعی
  نوبت چاپ: دوازدهم
  زبان: فارسی
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۳۲
  وزن(گرم): ۷۷۰

 • تفسیر موضوعی جلد ۹

  ۴۸,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۴-۱۶-۶
  عنوان: تفسیر موضوعی جلد ۹ سیره رسول اکرم (ص) (قسمت دوم)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حسن واعظی محمدی
  نوبت چاپ: یازدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۸
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۳۲
  وزن(گرم): ۸۱۰

 • توضیح المسائل آیت الله جوادی آملی

  ۱۸,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۶۱-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: توضیح المسائل به همراه استفتائات جلد اول
  آیت الله جوادی آملی
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۷۰۰۰
  تعداد صفحات:
  وزن(گرم): ۷۳۰

 • جرعه ای از صهبای حج

  ۱۹,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۳۳-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: جرعه ای از صهبای حج
  تآلیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام حسن واعظی محمدی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۴۰
  وزن(گرم): ۵۱۰

 • حق و تکلیف در اسلام

  ۱۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۹۷-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: حق و تکلیف در اسلام
  تآلیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: مصطفی خلیلی
  نوبت چاپ: هفتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۳۷۲
  وزن(گرم): ۵۷۰

 • حقیقت و تأثیر اعجاز

  ۱۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۰۰-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: حقیقت و تاثیر اعجاز
  تآلیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: –
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۵۶
  وزن(گرم): ۴۰۰

 • حکمت عبادات

  ۲۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۳۲-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: حکمت عبادات
  تآلیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حسین شفیعی
  نوبت چاپ: بیستم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۹۲
  وزن(گرم): ۶۰۰

 • حکمت علوی

  ۱۲,۵۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۵۲-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: حکمت علوی
  تآلیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام سعید بندعلی
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: پالتویی
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۷۲
  وزن(گرم): ۱۶۰

 • حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه

  ۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۰۹-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه
  تآلیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام حسین شفیعی
  نوبت چاپ: هشتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۰۴
  وزن(گرم): ۳۳۰

 • حماسه و عرفان

  ۱۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۳۴-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: حماسه و عرفان
  تآلیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد صفایی
  نوبت چاپ: پانزدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۲۷
  وزن(گرم): ۶۳۰

 • حوزه و روحانیت

  ۸,۹۰۰ تومان

  شابک: ۸-۷۱-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: حوزه و روحانیت
  تآلیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام و المسلمین جعفر آریانی
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۹۴
  وزن(گرم): ۴۷۰

 • حیات عارفانه امام علی (ع)

  ۶,۵۰۰ تومان

  شابک: ۵-۵۵-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: حیات عارفانه امام علی (ع)
  تآلیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه­الاسلام علی اسلامی
  نوبت چاپ: هشتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۶۰
  وزن(گرم): ۲۶۰

 • خانواده متعادل و حقوق آن

  ۳۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۹۲-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: خانواده متعادل و حقوق آن
  تآلیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: ابراهیم جوانمرد فرخانی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۴۰
  وزن(گرم): ۶۴۰

 • دانش و روش بندگی

  ۴۴,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۲-۰۱-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: دانش وروش بندگی
  برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: .
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۳۶
  وزن(گرم): ۱۲۶۰

 • دنیاشناسی و دنیاگرایی در نهج البلاغه

  ۱۱,۶۵۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۵۹-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: دنیاشناسی و دنیاگرایی در نهج البلاغه
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام عباس رحیمیان محقق
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: پالتویی
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۶۸
  وزن(گرم): ۱۶۰

 • دوره کامل ادب فنای مقربان

  ۲۴۱,۰۰۰ تومان

  دوره کامل کتاب ادب فنای مقربان

  شامل جلد ۱ تا ۱۰ کتاب ادب فنای مقربان

  شرح زیارت جامعه کبیره

  تألیف: آیت الله جوادی آملی

   

 • دوره کامل تفسیر تسنیم

  ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان

  دوره کامل تفسیر تسنیم

  از ابتدای قرآن کریم تا آیه ۳۹ سوره اسراء

  تألیف: آیت الله جوادی آملی

  مجموع ۴۸ جلد تفسیر تسنیم که تاکنون منتشر شده است

  وزن: ۵۸ کیلو

 • دوره کامل تفسیر موضوعی

  ۵۰۷,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

  مجموعه کامل تفسیر موضوعی

  تألیف: حضرت آیت الله جوادی آملی

  دوره ۱۸ جلدی

  وزن: ۱۵ کیلو

 • دوره کامل رحیق مختوم

  ۶۵۰,۰۰۰ تومان

  دوره کامل رحیق مختوم (دوره ۲۰ جلدی که تاکنون منتشر شده است)

  جلد یک تا پنج: شرح جلد اول اسفار

  جلد شش تا ده: شرح جلد دوم اسفار

  جلد یازده تا بیست: شرح جلد سوم اسفار

 • دین شناسی

  ۱۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۶۶-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: دین شناسی
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد رضا مصطفی پور
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۳۰۴
  وزن(گرم): ۴۷۰

 • رازهای نماز

  ۱۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۴۰-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رازهای نماز
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام علی زمانی قمشه­ای
  نوبت چاپ: ۲۵
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۱۶
  وزن(گرم): ۳۵۰

 • رجال تفسیری جلد ۱

  ۲۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۲-۹۹-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رجال تفسیری جلد ۱
  تحت اشراف آیت الله جوادی آملی
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد سخت
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۶۸۰
  وزن(گرم): ۱۱۱۰

 • رجال تفسیری جلد ۲

  ۲۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۷-۲۲-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: رجال تفسیری جلد ۲
  تحت اشراف حضرت آیت الله جوادی آملی
  تحقیق و پژوهش: ابوطالب علی نژاد
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد سخت
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۸۴
  وزن(گرم): ۱۰۲۰

 • رجال تفسیری جلد ۳

  ۳۸,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۳۲-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: رجال تفسیری جلد ۳

  تحت اشراف آیت الله جوادی آملی
  تحقیق و پژوهش: ابوطالب علی نژاد
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ:  بهار ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰
  تعداد صفحات: ۶۴۸
  وزن(گرم): ۱۰۵۰

 • رحیق مختوم جلد ۱ – ۵

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۰۳-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم (شرح جلد اول اسفار) دوره ۵ جلدی
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حمیدپارسانیا
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۸۹
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  وزن(گرم): ۵۰۰۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۱

  ۵۲,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۸۲-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم جلد ۱۱ (شرح اسفار ج ۳، بخش اول)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۶۲
  وزن(گرم): ۸۶۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۲

  ۵۸,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۸۹-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم ۱۲ (شرح اسفار ج ۳، بخش دوم)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۱۷
  وزن(گرم): ۹۵۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۳

  ۴۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۹۵-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم ۱۳ (شرح اسفار ج ۳، بخش سوم)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۰۰
  وزن(گرم): ۷۷۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۴

  ۴۱,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۹۶-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم ۱۴ (شرح اسفار ج ۳، بخش چهارم)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۶۸
  وزن(گرم): ۷۰۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۵

  ۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۹۶-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم ۱۵ (شرح اسفار ج ۳، بخش پنجم)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۸۴
  وزن(گرم): ۱۰۱۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۶

  ۴۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۲۱-۷۸۳۵-۶۰-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم ۱۶ (شرح اسفار ج ۳، بخش ششم)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۶۸
  وزن(گرم): ۱۲۶۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۷

  ۳۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۲۶-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم جلد ۱۷ (شرح اسفار ج ۳، بخش۷)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: زمستان ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۸۴
  وزن(گرم): ۱۰۸۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۸

  ۶۱,۰۰۰ تومان ۵۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۲۸-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم جلد ۱۸ (شرح اسفار ج ۳)، قسمت ۸
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: بهار ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۴۵

 • رحیق مختوم جلد ۱۹

  ۶۴,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۳۴-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم جلد ۱۹ (شرح اسفار ج ۳)، قسمت ۹
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: تابستان ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۶۸
  وزن(گرم): ۱۰۰۰

 • رحیق مختوم جلد ۲۰

  ۴۰,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۴۴-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم جلد ۲۰ (شرح اسفار ج ۳، قسمت ۱۰)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: پاییز ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۸۲۴
  وزن(گرم): ۱۳۸۰

 • رحیق مختوم جلد ۶ – ۱۰

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۱۲-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم (شرح جلد دوم اسفار) دوره ۵ جلدی
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  وزن(گرم): ۴۶۰۰

 • روابط بین الملل در اسلام

  ۷,۵۰۰ تومان

  شابک: ۴-۳۷-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: روابط بین الملل در اسلام
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۲۲
  وزن(گرم): ۵۲۰

 • زن در آینه جلال و جمال

  ۲۶,۵۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۴-۰۱-۲
  عنوان: زن در آینه جلال و جمال
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمود لطیفی
  نوبت چاپ: بیست و هشتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۰۰
  وزن(گرم): ۶۱۰

 • سرچشمه اندیشه جلد ۱

  ۲۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۸۱-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: سرچشمه اندیشه جلد ۱
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام عباس رحیمیان محقق
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۳۸
  وزن(گرم): ۹۹۰

 • سرچشمه اندیشه جلد ۳

  ۳۷,۵۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۸۳-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: سرچشمه اندیشه جلد ۳
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام عباس رحیمیان محقق
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۱۲
  وزن(گرم): ۱۲۴۰

 • سرچشمه اندیشه جلد ۴

  ۳۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۹۲-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: سرچشمه اندیشه جلد ۴
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام عباس رحیمیان محقق
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۰۵
  وزن(گرم): ۱۰۷۰

 • سروش هدایت جلد ۱

  ۲۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۷۱-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: سروش هدایت جلد ۱
  مجموعه پیامهای حضرت آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام عباس رحیمیان
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۰۸
  وزن(گرم): ۵۲۰

 • سروش هدایت جلد ۲

  ۱۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۲-۸۵-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: سروش هدایت جلد ۲
  مجموعه پیامهای حضرت آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام حسین اشرفی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۱۲
  وزن(گرم): ۵۵۰

 • سروش هدایت جلد ۳

  ۱۸,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۵۳-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: سروش هدایت جلد ۳
  مجموعه پیامهای حضرت آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام سید محمود صادقی
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۲۰
  وزن(گرم): ۴۹۰

 • سروش هدایت جلد ۴

  ۱۸,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۲۲-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: سروش هدایت جلد ۴
  مجموعه پیامهای حضرت آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام سید محمود صادقی
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۹۷
  وزن(گرم): ۴۷۰

 • سروش هدایت جلد ۵

  ۲۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۷-۶۵-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: سروش هدایت جلد ۵
  مجموعه پیامهای حضرت آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام سعید بند علی
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۹۰
  وزن(گرم): ۵۹۰

 • شریعت در آینه معرفت

  ۱۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۳۳-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: شریعت در آینه معرفت
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: هفتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۲
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۴۶۴
  وزن(گرم): ۷۰۰

 • شفاعت جلوه برتر رحمت

  ۷,۵۰۰ تومان

  شابک: ۵-۱۳-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: شفاعت جلوه برتر رحمت
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: رقعی
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۱۴
  وزن(گرم): ۲۸۰

 • شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی

  ۱۰,۵۰۰ تومان

  شابک: -۷۷-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام سعیدبندعلی
  نوبت چاپ: سیزدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۲۹۲
  وزن(گرم): ۴۵۰

 • شمس الوحی تبریزی

  ۱۶,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۰۳-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: شمس الوحی تبریزی
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام علیرضا روغنی موفق
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۰۸
  وزن(گرم): ۷۴۰

 • شمیم ولایت

  ۳۵,۵۰۰ تومان

  شابک: ۰-۷۶-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: شمیم ولایت
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام سید محمود صادقی
  نوبت چاپ: هشتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۹۲
  وزن(گرم): ۱۳۰۰

 • صهبای حج

  ۳۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۹۸۴-۴۱-۸
  عنوان: صهبای حج (ویراست دوم)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حسن واعظی محمدی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۶۱۸
  وزن(گرم): ۱۱۱۰

 • ظهور ولایت در صحنه غدیر

  ۲,۸۰۰ تومان

  شابک: ۵-۳۹-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ظهور ولایت در صحنه غدیر
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد صفایی
  نوبت چاپ: هفتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: پالتویی
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۸۰
  وزن(گرم): ۱۶۰

 • عصاره خلقت

  ۸,۴۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان

  شابک: ۳-۴۶-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: عصاره خلقت (درباره امام زمان عج)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد صفایی
  نوبت چاپ: پانزدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: پالتویی
  شمارگان: ۵۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۲۰
  وزن(گرم): ۱۲۰

 • علی (ع) مظهر اسمای حسنای الهی

  ۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۶۱-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: علی (علیه السلام) مظهر اسمای حسنای الهی
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام سعید بندعلی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۰
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: پالتویی
  شمارگان: ۵۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۵۰
  وزن(گرم): ۱۳۰

 • عمل عرفانی

  ۲۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۳۹-۶۹-۵
  عنوان: عمل عرفانی در پرتو علم وحیانی
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمود قلی پور
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۲۸
  وزن(گرم): ۳۸۰

 • عید ولایت

  ۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۴۷-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: عید ولایت (ویراست دوم)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج الاسلام علی اسلامی و حسین اشرفی
  نوبت چاپ: دهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۰
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: پالتویی
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۵۰
  وزن(گرم): ۱۹۰

 • عین نضاخ

  ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۱۹-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: عین نضاخ (تحریر تمهید القواعد ۳ جلدی)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام دکتر حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۶۷
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۳۴۴
  وزن(گرم): ۲۵۸۰

 • فاطمه (س) اسوه بشر

  ۲۲,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۲-۸۶-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: فاطمه (سلام الله علیها) اسوه بشر
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: پژوهشگاه مطالعات اسلامی و فرهنگ عمومی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۶۰
  وزن(گرم): ۴۱۰

 • فرهنگ نامه حج و عمره

  ۱۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۷-۷۸-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: فرهنگ نامه حج و عمره
  برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام آقایان مجید حیدری فر و احسان ابراهیمی
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۲
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۶۸
  وزن(گرم): ۵۴۰

 • فلسفه الهی از منظر امام رضا (ع)

  ۱۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۸۶-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: فلسفه الهی از منظر امام رضا ع
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام مجیدحیدری فر
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۲۴
  وزن(گرم): ۳۵۰

 • فلسفه حقوق بشر

  ۱۹,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۰۰-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: فلسفه حقوق بشر
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۷۱
  وزن(گرم): ۴۵۰

 • فلسفه صدرا

  ۵۵,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۱۴-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: فلسفه صدرا جلد ۱ و ۲
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام محمدکاظم بادپا
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات:
  وزن(گرم): ۱۵۴۰

 • قرآن حکیم از منظر امام رضا (ع)

  ۱۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۷۹-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: قرآن حکیم از منظر امام رضا ع
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام مجید حیدری فر
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۲۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۷۴
  وزن(گرم): ۷۶۰

 • قرآن در کلام امام علی (ع)

  ۱۰,۵۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان

  شابک: ۳-۶۵-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: قرآن در کلام امام علی (علیه السلام)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام سعید بندعلی
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: پالتویی
  شمارگان: ۵۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۴۸
  وزن(گرم): ۱۳۵

 • قرآن میزان شناخت قرآن

  ۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۷-۹۴-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: قران میزان شناخت قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: رقعی
  شمارگان: ۵۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۸۰
  وزن(گرم): ۳۵۰

 • کوثر اربعین

  ۱۵,۰۰۰ تومان

  نام کتاب: کوثر اربعین

  در اندیشه و آثار آیت الله جوادی آملی

  پژوهش و تدوین: حجت الاسلام جعفر آریانی

  ناشر: مرکز نشر اسراء

  نوبت چاپ: اول

  سال نشر: پاییز ۱۳۹۷

  تعداد صفحات: ۲۲۳

  نوع جلد: شومیز (نرم)

  شابک: ۰-۶۳-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸

  وزن: ۲۶۰ گرم

 • کوثر کربلا

  ۱۸,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۷۲-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: کوثر کربلا
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجج اسلام علی اسلامی و سعید بند علی
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۷۵
  وزن(گرم): ۵۹۰

 • مفاتیح الحیات

  ۴۵,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان

  شابک: ۴-۶۶-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: مفاتیح الحیات (ویراست دوم)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  نوبت چاپ: …
  زبان: فارسی
  تاریخ اولین چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۵۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۸۴
  وزن(گرم): ۱۳۱۰

 • مفاتیح الحیات (جیبی)

  ۱۶,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۹۸-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: مفاتیح الحیات (جیبی)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  نوبت چاپ: …
  زبان: فارسی
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: جیبی
  شمارگان: ۵۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۸۴
  وزن(گرم): ۶۵۰

 • منزلت عقل در هندسه معرفت دینی

  ۱۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۰۵-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: منزلت عقل در هندسه معرفت دینی
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام احمد واعظی
  نوبت چاپ: یازدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۵۶
  وزن(گرم): ۴۱۰

 • مهر استاد

  ۱۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۷۵-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: مهر استاد
  زندگینامه آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: مرکزنشراِسراء
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۲۵۷
  وزن(گرم): ۵۶۰

 • نزاهت قرآن از تحریف

  ۸,۷۰۰ تومان

  شابک: ۳-۰۱-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: نزاهت قرآن از تحریف
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام علی نصیری
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۵۲
  وزن(گرم): ۳۵۰

 • نسبت دین و دنیا

  ۱۶,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۷۴-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: نسبت دین و دنیا
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام علیرضا روغنی موفّق
  نوبت چاپ: نهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۳۰۸
  وزن(گرم): ۴۷۰

 • نسیم اندیشه دفتر اول

  ۷,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۵۴-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: نسیم اندیشه دفتر ۱
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام سید محمود صادقی
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: رقعی
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۱۲
  وزن(گرم): ۲۶۰

 • نسیم اندیشه دفتر پنجم

  ۱۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۸۳-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: نسیم اندیشه دفتر ۵ (پرسمان حج)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تحقیق: احسان ابراهیمی
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: رقعی
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۲۸
  وزن(گرم): ۴۱۰

 • نسیم اندیشه دفتر چهارم

  ۱۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۸۰-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: نسیم اندیشه دفتر ۴ (پرسمان هدایت)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تحقیق و تدوین: محمد علی پرهیز
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: رقعی
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۱۲
  وزن(گرم): ۳۹۰

 • نسیم اندیشه دفتر دوم

  ۱۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۲۷-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: نسیم اندیشه دفتر ۲
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام سید محمود صادقی
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: رقعی
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۶۵
  وزن(گرم): ۲۳۰

 • نسیم اندیشه دفتر سوم

  ۱۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۳۰-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: نسیم اندیشه دفتر ۳
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام سید محمود صادقی
  نوبت چاپ: چهارم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: رقعی
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۱۲
  وزن(گرم): ۳۴۰

 • همتایی قرآن و اهل بیت

  ۱۳,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۳۹-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: همتایی قرآن و اهل بیت ع
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام سیدمحمودصادقی
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: رقعی
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۱۶۳
  وزن(گرم): ۴۰۰

 • وحدت جوامع در نهج البلاغه

  ۱۰,۵۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۶۲-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: وحدت جوامع در نهج البلاغه
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجه الاسلام سعیدبندعلی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۰
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: پالتویی
  شمارگان: ۵۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۵۰
  وزن(گرم): ۱۴۰

 • وحی و نبوت

  ۱۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۲-۳۱-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: وحی و نبوت
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام والمسلمین مرتضی واعظ جوادی
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۸۹
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۳۲
  وزن(گرم): ۷۱۰

 • ولایت در قرآن

  ۱۱,۲۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۴۹-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ولایت در قرآن
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام مصطفی پور
  نوبت چاپ: هفتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۷
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: پالتویی
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۱۶۲
  وزن(گرم): ۱۶۰

 • ولایت علوی

  ۳,۵۰۰ تومان

  شابک: ۰-۵۰-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ولایت علوی
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام سعید بندعلی
  نوبت چاپ: ششم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: پالتویی
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۱۲۰
  وزن(گرم): ۱۴۰

 • ولایت فقیه

  ۳۸,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۳۱-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: ولایت فقیه ولایت عدالت و فقاهت
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد محرابی
  نوبت چاپ: هجدهم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۹۲
  وزن(گرم): ۸۸۰