فلسفه

 • انتظار بشر از دین

  ۷,۹۰۰ تومان ۷,۳۰۰ تومان

  شابک: ۰-۶۳-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: انتظار بشر از دين
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  گروه تحقیق: حجه الاسلام محمدرضا مصطفی پور
  نوبت چاپ: هشتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۶۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۰۸
  وزن(گرم): ۴۷۰

 • تبیین براهین اثبات خدا

  ۱۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۰۸-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: تبيين براهين اثبات خدا
  تأليف: آيت الله جوادی آملی
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: هشتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۱۶
  وزن(گرم): ۵۱۰

 • دوره کامل رحیق مختوم

  ۴۳۸,۰۰۰ تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان

  دوره کامل رحیق مختوم (دوره ۲۰ جلدی که تاکنون منتشر شده است)

  جلد یک تا پنج: شرح جلد اول اسفار

  جلد شش تا ده: شرح جلد دوم اسفار

  جلد یازده تا بیست: شرح جلد سوم اسفار

 • دین شناسی

  ۱۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان

  شابک: ۱-۶۶-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: دين شناسي
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  گروه تحقیق: حجت الاسلام محمد رضا مصطفی پور
  نوبت چاپ: هشتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۲
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۳۰۴
  وزن(گرم): ۴۷۰

 • رحیق مختوم جلد ۱ – ۵

  ۹۵,۰۰۰ تومان ۸۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۶-۰۳-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم (شرح جلد اول اسفار) دوره ۵ جلدی
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حمیدپارسانیا
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۸۹
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  وزن(گرم): ۵۰۰۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۱

  ۱۶,۵۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۴-۸۲-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحيق مختوم جلد ۱۱ (شرح اسفار ج ۳، بخش اول)
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  تنظيم و تدوين: حميد پارسانيا
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۶۲
  وزن(گرم): ۸۶۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۲

  ۱۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۲۰۰ تومان

  شابک: ۳-۸۹-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحيق مختوم ۱۲ (شرح اسفار ج ۳، بخش دوم)
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  تنظيم و تدوين: حميد پارسانيا
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۱۷
  وزن(گرم): ۹۵۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۳

  ۱۸,۵۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

  شابك: ۴-۹۵-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحيق مختوم ۱۳ (شرح اسفار ج ۳، بخش سوم)
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  تنظيم و تدوين: حميد پارسانيا
  نوبت چاپ: دوم
  زبان: فارسي
  تاريخ چاپ: ۱۳۹۴
  نوع جلد: جلد سخت (گالينگور)
  قطع: وزيري
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۴۰۰
  وزن(گرم): ۷۷۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۴

  ۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان

  شابك: ۱-۹۶-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحيق مختوم ۱۴ (شرح اسفار ج ۳، بخش چهارم)
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  تنظيم و تدوين: حميد پارسانيا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسي
  تاريخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد سخت (گالينگور)
  قطع: وزيري
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۳۶۸
  وزن(گرم): ۷۰۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۵

  ۲۶,۵۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان

  شابك: ۱-۹۶-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحيق مختوم ۱۵ (شرح اسفار ج ۳، بخش پنجم)
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  تنظيم و تدوين: حميد پارسانيا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسي
  تاريخ چاپ: ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد سخت (گالينگور)
  قطع: وزيري
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۸۴
  وزن(گرم): ۱۰۱۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۶

  ۳۲,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان

  شابك: ۰-۲۱-۷۸۳۵-۶۰-۹۷۸
  عنوان: رحيق مختوم ۱۶ (شرح اسفار ج ۳، بخش ششم)
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  تنظيم و تدوين: حميد پارسانيا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسي
  تاريخ چاپ: ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد سخت (گالينگور)
  قطع: وزيري
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۷۶۸
  وزن(گرم): ۱۲۶۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۷

  ۲۸,۵۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۲۶-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم جلد ۱۷ (شرح اسفار ج ۳، بخش۷)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: زمستان ۱۳۹۵
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۸۴
  وزن(گرم): ۱۰۸۰

 • رحیق مختوم جلد ۱۸

  ۲۸,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۲۸-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم جلد ۱۸ (شرح اسفار ج ۳)، قسمت ۸
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: بهار ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۴۵

 • رحیق مختوم جلد ۱۹

  ۲۸,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

  شابک: ۰-۳۴-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم جلد ۱۹ (شرح اسفار ج ۳)، قسمت ۹
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: تابستان ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۶۸
  وزن(گرم): ۱۰۰۰

 • رحیق مختوم جلد ۲۰

  ۴۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان

  شابک: ۹-۴۴-۷۸۳۵-۶۰۰-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم جلد ۲۰ (شرح اسفار ج ۳، قسمت ۱۰)
  تألیف: آیت الله جوادی آملی
  تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: اول
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: پاییز ۱۳۹۶
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۸۲۴
  وزن(گرم): ۱۳۸۰

 • رحیق مختوم جلد ۶ – ۱۰

  ۹۵,۰۰۰ تومان ۸۲,۰۰۰ تومان

  شابک: ۸-۱۲-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: رحیق مختوم (شرح جلد دوم اسفار) دوره ۵ جلدي
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: پنجم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد سخت (گالینگور)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  وزن(گرم): ۴۶۰۰

 • سرچشمه اندیشه جلد ۳

  ۶,۰۰۰ تومان ۵,۶۰۰ تومان

  شابک: ۸-۸۳-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: سرچشمه اندیشه جلد ۳
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  گروه تحقیق: حجه الاسلام عباس رحیمیان محقق
  نوبت چاپ: سوم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۸۶
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۵۱۲
  وزن(گرم): ۱۲۴۰

 • شریعت در آئینه معرفت

  ۱۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

  شابک: ۳-۳۳-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: شریعت در آئینه معرفت
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  گروه تحقیق: حجت الاسلام حمید پارسانیا
  نوبت چاپ: هفتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۲
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۴۶۴
  وزن(گرم): ۷۰۰

 • فلسفه حقوق بشر

  ۸,۷۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۰۰-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: فلسفه حقوق بشر
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  گروه تحقیق: سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
  نوبت چاپ: هفتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۷۱
  وزن(گرم): ۴۵۰

 • فلسفه زیارت و آیین آن

  ۴,۸۰۰ تومان ۴,۴۰۰ تومان

  شابک: ۵-۸۴-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: فلسفه زيارت و آيين آن
  تأليف: مرتضي جوادي آملي
  گروه تحقیق: حجت الاسلام علی اسلامی
  نوبت چاپ: هفتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۵۶
  وزن(گرم): ۴۰۰

 • فلسفه صدرا

  ۳۲,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

  شابک: ۵-۱۴-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: فلسفه صدرا جلد ۱ و ۲
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  گروه تحقیق: حجه الاسلام محمدکاظم بادپا
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۸۸
  نوع جلد: جلد سخت (سلفون)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۳۰۰۰
  تعداد صفحات:
  وزن(گرم): ۱۵۴۰

 • منزلت عقل در هندسه معرفت دينی

  ۱۴,۵۰۰ تومان ۱۳,۲۰۰ تومان

  شابک: ۳-۰۵-۸۷۳۹-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: منزلت عقل در هندسه معرفت دیني
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  گروه تحقیق: حجت الاسلام احمد واعظی
  نوبت چاپ: هشتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۰۰۰
  تعداد صفحات: ۲۵۶
  وزن(گرم): ۴۱۰

 • نسبت دین و دنیا

  ۹,۳۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان

  شابک: ۶-۷۴-۵۹۸۴-۹۶۴-۹۷۸
  عنوان: نسبت دين و دنيا
  تأليف: آيت الله جوادي آملي
  گروه تحقیق: حجه الاسلام علیرضا روغنی موفّق
  نوبت چاپ: هشتم
  زبان: فارسی
  تاریخ چاپ: ۱۳۹۱
  نوع جلد: جلد نرم (شومیز)
  قطع: وزیری
  شمارگان: ۱۵۰۰
  تعداد صفحات: ۳۰۸
  وزن(گرم): ۴۷۰